2010-04-10 Visting Muktesh, Sheela and Jasmine near Philly - rajiv
DSC_0817

DSC_0817